WELKOM BIJ SKIW

Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

logo watersymposium

Industrie en Waterbeheerders, voor welke uitdagingen staan we anno 2023?

Innovaties, water en bodem sturend, de energietransitie - het Watersymposium was weer een drukbezochte en inspirerende dag met interessante presentaties en matchmaking.

Deze 14e editie van Hét Nationale Watersymposium voor industrie en waterbeheerders, was op donderdag 8 juni 2023 in Amersfoort. Lees verder voor een terugblik.

- - -
HÉT NATIONALE WATERSYMPOSIUM 2023
donderdag 8 juni 2023 | 10:30-17:15 | RHDHV in Amersfoort

Live event in Amersfoort, met ruime gelegenheid voor ontmoeting en uitwisseling met collega's

Op donderdag 8 juni 2023 organiseerden SKIW en VEMW, in nauwe samenwerking met andere organisaties, de 14e editie van Hét Nationale Watersymposium. Een uitgelezen kans om uw kennis te verbreden, te leren van ervaringen van anderen en te netwerken. Tijdens het vorige Watersymposium werd al duidelijk dat veel industriële bedrijven actief bezig zijn met de verduurzaming van hun watergebruik. Maar ook, dat er nog veel werk te doen is.

Een toekomstbestendig watersysteem vereist een transitie naar een klimaatrobuust waterbeheer, en een duurzaam en circulair watergebruik. Industriële watergebruikers moeten hun waterverbruik verder verduurzamen. Het Kabinet maakt water en bodem sturend in de ruimtelijke ordening, en wil het grootzakelijk gebruik van drinkwater in 2035 met 20% reduceren. De watertransitie is een gezamenlijke opgave voor overheid en watergebruikers.

- - -
TERUGBLIK

- programma en sprekers - zie hieronder
- presentaties: de link wordt toegestuurd aan de deelnemers, en komt in het najaar beschikbaar via deze site
- uitgebreide foto impressie
- nieuwsbericht: Industrie mikt op flinke vermindering van watergebruik (H2O Actueel, door Hans Klip)

- - -
PROGRAMMA

9:30   Inloop met koffie en thee
10:30   Opening - door dagvoorzitter Lennart Silvis
10:45   Plenair ochtendprgramma
 • Water en bodem sturend voor ruimtelijke inrichting Nederland - door Jaap Slootmaker (Directeur Generaal Water & Bodem, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
 • Op Pad naar 2030 - door Rob van Dongen (Algemeen directeur, Brabant Water)
 • Toegepast onderzoek als sleutel bij nieuwe uitdagingen vanuit aangescherpt EU waterkwaliteitsbeleid -  door Cora Uijterlinde (Research manager, STOWA)
 • 4 korte presentaties door TUDelft, WUR en Hanzehogeschool
12:30   Matchmaking lunch, mogelijk gemaakt door Water Alliance, met poster presentaties door TUDelft, WUR en Hanzehogeschool
13:45   Middagprogramma in 2 zalen, met elk 3 rondes

Zaal 1 : Innovaties en technologische ontwikkelingen

 • 13:45 | TKI Watertechnologie, wat is het en welke mogelijkheden biedt het voor de industrie? - door Frank Oesterholt (KWR), Paula van den Brink (Evides Industriewater) en Niek van Belzen (DOW)
 • 14:15 | Aeroob korrelslib: van nul naar honderd en snel duurzaam verder - door Andreas Giesen (Royal HaskoningDHV)
 • 14:45 | Aquifer Storage and Recovery (ASR). Wat is het? Wat kan het betekenen voor de industrie? - door Gilian Schout (KWR)

Zaal 2 : Energie transitie gericht op water

 • 13:45 | (Groene) CO2 uit afvalwater: het maken en vermarkten van een biogene grondstof - door Jouke Boorsma (Aquaminerals)
 • 14:15 | Watermanagement in Waterelektrolyse - door Wouter Blom (HYCC)
 • 14:45 | Duurzame warmte uit effluent: voorbeeld van Nederlands grootste warmtepomp op rwzi Utrecht - door Boudewijn Janse de Jonge (Eneco) en Eric van der Zandt (Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden)
15:15   Pauze
15:45   Plenaire afronding
 • Bedrijfservaringen afvalwater - door Jos Peeters (Coca Cola)
 • Waterbeschikbaarheid nu en in de toekomst: welke acties zijn nodig? - door Susan Ladrak (Grolsch)
 • Duurzame haven, water beschikbaarheid en/of waterkwaliteit - door Koen Maathuis (Waternet)
17:15   Netwerkborrel


- - -
ORGANISATIE
SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie en VEMW Vereniging voor Energie Milieu en Water. In samenwerking met WaterForum, Royal Haskoning DHV en Water Alliance, partners van dit event.

logologo VEMW

logo waterforumlogo rhdhvlogo water alliance

Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie (SKIW) en de Vereniging voor Energie Milieu en Water (VEMW) werken samen aan onder meer het verbreden van kennis en ervaring over optimalisatie en verduurzaming van industriële watersystemen. Hét Nationale Watersymposium is een van de gezamenlijke activiteiten.

- - -
HÉT NATIONALE WATERSYMPOSIUM 2023
donderdag 8 juni 2023 | 10:30-17:15 | RHDHV in Amersfoort

- - -
MEER TERUGBLIK

- programma en sprekers - zie hierboven
- presentaties: de link wordt toegestuurd aan de deelnemers, en komt in het najaar beschikbaar via deze site
- uitgebreide foto impressie
- nieuwsbericht: Industrie mikt op flinke vermindering van watergebruik (H2O Actueel, door Hans Klip)

Zie ook de voorgaande edities van Hét Nationale Watersymposium en het Belgisch-Nederlandse Watersymposium.

- - -