WELKOM BIJ SKIW

Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

TKI Topsector WaterTKI Watertechnologie is een van de Topconsortia Kennis en Innovatie (TKI) binnen de Topsector Water. TKI Watertechnologie bevordert vraag-gestuurde, efficiënte kennisontwikkeling en innovatie op het gebied van watertechnologie, met als resultaat een kortere ‘time-to-market’ voor commerciële toepassingen en lagere kosten voor maatschappelijke eindgebruikers. Een van die project was het TKI-project Koelwaterconditionering in de toekomst (2014-2016).

Achtergrond

Open recirculerende koelwatersystemen worden bij de industrie op grote schaal toegepast. Warm koelwater wordt gekoeld door intensief contact met ingebrachte lucht, wat leidt tot indikking van het recirculerende water (indikkingsfactor) en oplopende zoutconcentraties. Hierdoor is het noodzakelijk een deel van het water te spuien, om zo te hoog oplopende zoutconcentraties te vermijden (scaling, corrosie). Het systeem moet vervolgens met vers suppletiewater worden aangevuld. Om scaling, corrosie en microbiologische groei (biofilm-vorming) in het systeem te beperken, worden chemicaliën toegevoegd (conditionering). Dit alles leidt tot een complex beheersysteem, een hoog chemicaliënverbruik en een groot watergebruik.

TKI-project Koelwaterconditionerinig in de toekomst

In dit TKI-project is onderzocht of door volledige of gedeeltelijke ontharding/ontzouting van het suppletiewater van koelwatersystemen de indikkingsfactor van het recirculerende koelwater kan worden verhoogd zodat, kan worden bespaard op water, energie en chemicaliën.

Betrokken partijen waren: KWR, Brabant Water, Evides Industriewater, Pidpa, SABIC en Tata Steel.

Uitkomst - "De modelberekeningen in deze studie hebben aangetoond dat het ontharden van het suppletiewater van koelwatersystemen kan leiden tot een reductie van zowel het water- als het chemicaliënverbruik. Dit komt omdat een hogere indikkingsfactor kan worden gehanteerd (hoger aantal cycli). Daarnaast kunnen de traditionele, relatief complexe conditoneringsprogramma’s worden vervangen door een conditioneringsprogramma met alleen basischemicaliën zoals natriumchloride, natriumhydroxide en natriumcarbonaat. Hierdoor wordt de milieu impact van de lozing van koelwaterspui aanzienlijk verminderd." - lees verder voor uikomsten en rapport

Betrokkenheid van SKIW

  • Frank Oesterholt was agenda-lid. Dit TKI-project is inmiddels afgerond.

Informatie en contact