WELKOM BIJ SKIW

Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

logo envaquaENVAQUA is de branchevereniging van water- en milieutechnologiebedrijven. Diverse expertgroepen zijn actief op het gebied van industriële watertechnologie: Expertgroep WaterCycle, Expertgroep Koelwater en Expertgroep Legionella. Ook is er een werkgroep Biobased Technologies.

 

ENVAQUA Expertgroepen

  • Expertgroep WaterCycle richt zich op innovatieve oplossingen rondom proces- en afvalwater. Zowel waterbehandeling en hergebruik, als de terugwinning van reststoffen. Om kennis te delen of bezig te zijn met wet- en regelgeving. SKIW levert de voorzitter van deze expertgroep.
  • Expertgroep Koelwater werkt aan bewustwording om de risico's van koeltorens te verlagen en duurzaamheid te vergroten, en is betrokken bij wet- en regelgeving. Het doel is om zo min mogelijk water, chemicaliën en energie te verbruiken. SKIW levert de voorzitter van deze expertgroep.
  • Expertgroep Legionella deelt kennis over legionellapreventie, en is betrokken bij wetgeving rondom legionellapreventie en -beheer voor o.a. proces- en koelwater.
  • In oprichting is een ad-hoc Expertgroep die zich gaat buigen over de problematiek rond het voorkomen van legionellabacteriën bij biologische zuiveringsinrichtingen.

Betrokkenheid van SKIW

  • SKIW is vertegenwoordigd in de ENVAQUA Expertgroepen WaterCycle, Legionella en Koelwater, en in de werkgroep Biobased Technologies.

Contact en informatie