WELKOM BIJ SKIW

Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

logo vemwVEMW Taakgroep Watertechnologie is een van de taakgroepen van VEMW, kenniscentrum en belangenbehartiger van zakelijke energie- en watergebruikers. De Taakgroep werkt aan het optimaliseren van de voorwaarden voor de behandeling van industrieel afvalwater, door beleidsmatige en technologische ontwikkelingen op het gebied van waterzuivering(sbeleid) te volgen en te delen.

logo envaquaENVAQUA is de branchevereniging van water- en milieutechnologiebedrijven. Diverse expertgroepen zijn actief op het gebied van industriële watertechnologie: Expertgroep WaterCycle, Expertgroep Koelwater en Expertgroep Legionella. Ook is er een werkgroep Biobased Technologies.

 

KNW WaternetwerkKNW Themagroep Circulaire Watertechnologie (voorheen 'Afvalwater Behandeling en Valorisatie') is een van de themagroep van KNW Waternetwerk, en richt zich op technieken en technologieontwikkeling voor waterbehandeling. Ook andere relevante ontwikkelingen worden gevolgd, zoals ontwikkelingen in de waterketen en op het gebied van energie en duurzaamheid.

logo kwrKWR Netwerkgroep Industriewater is onderdeel van KWR Water Research Institute. Het KWR-team Industrie, Afvalwater & Hergebruik (IAH) biedt via deze netwerkgroep een platform voor industriële partijen waarin zij contacten kunnen leggen en onderhouden, en voor het delen en overdragen van kennis.

TKI Topsector WaterTKI Watertechnologie is een van de Topconsortia Kennis en Innovatie (TKI) binnen de Topsector Water. TKI Watertechnologie bevordert vraag-gestuurde, efficiënte kennisontwikkeling en innovatie op het gebied van watertechnologie, met als resultaat een kortere ‘time-to-market’ voor commerciële toepassingen en lagere kosten voor maatschappelijke eindgebruikers. Een van die project was het TKI-project Koelwaterconditionering in de toekomst (2014-2016).

H2O onlineVakblad H2O publiceert zowel de digitale H2O-online als het Maandblad H2O, en is een uitgave van KNW Waternetwerk. H2O-online bevat nieuws en vakartikelen die worden aangeboden vanuit de sector. Er is een uitgebreid nieuwsarchief en een wekelijkse digitale nieuwsbrief. Maandblad H2O bevat artikelen die voor de brede watersector interessant zijn, waaronder een selectie van de online gepubliceerde artikelen, informatie over maatschappelijk relevante waterthema’s en praktische informatie van en voor de watersector.