WELKOM BIJ SKIW

Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

logoStichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie (SKIW) is een platform waarin alle onderdelen van de industriële watersector vertegenwoordigd zijn, zowel eindgebruikers, kennisinstituten en adviesbureaus, als de branchevereniging van leveranciers. Daarnaast maken ook waterschappen en de drinkwaterindustrie onderdeel uit van het SKIW-netwerk.

Met het platform stimuleert SKIW de samenwerking en kennisuitwisseling op het gebied van industriële watertechnologie.

Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie (SKIW) richt zich op het stimuleren van kennisuitwisseling op het gebied van industriële watertechnologie. De stichting onderscheidt zich van andere platforms doordat alle onderdelen van de industriële watersector vertegenwoordogd zijn, zowel eindgebruikers, kennisinstituten en adviesbureaus, als de branchevereniging van leveranciers. Daarnaast maken ook waterschappen en de drinkwaterindustrie onderdeel uit van het SKIW-netwerk.

Tevens wordt bij de samenstelling van het bestuur rekening gehouden met de noodzaak om contacten te leggen met andere platforms voor kennisuitwisseling, zoals ENVAQUA, KNW Waternetwerk, KWR, VEMW en Wetsus. Het secretariaat van SKIW wordt verzorgd door VEMW.

SKIW is ontstaan uit het in 1990 gestarte 'Koelwaterproject Industrie'. Dit project was een samenwerking tussen de gebruikers en leveranciers van koelwaterconditioneringsmiddelen, en dat bleek een uitstekend discussieplatform. Het heeft o.a. geleid tot de ontwikkeling van de Nederlandse NEN 7420 norm en het ontwerp ISO TC 156. In 1995 is door de deelnemers aan dit project de werkgroep Waterbehandeling opgericht.

In het SKIW bestuur is kennis en ervaring vanuit de hele sector vertegenwoordigd.