SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW activiteiten

logo

  • SKIW is partner in het IMPROVED project, het Interreg project in de Vlaams-Nederlandse grensregio voor duurzame aanpak van de industriële proceswaterketen.
  • Eind 2017 is op initiatief van SKIW en VEMW het KOELWATER PLATFORM opgericht.
  • SKIW is (mede)organisator van Symposia en netwerkbijeenkomsten, zoals de Vlaams-Nederlandse Watersymposia, de Seminars Praktijkcases Behandeling Industrieel Afvalwater en de Koelwaterdag 2017

Daarnaast participeert SKIW in diverse kennisgroepen en worden regelmatig artikelen gepubliceerd in vakbladen.

logo interreg eu 600 2017
SKIW is partner in het IMPROVED project, het Interreg project in de Vlaams-Nederlandse grensregio voor een duurzame aanpak van de industriële proceswaterketen.

IMPROVED -  duurzame aanpak industriële proceswaterketen

Het Interreg programma ondersteunt grensoverschrijdende projecten, gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). improvedEen van deze projecten is IMPROVED, het project in de Vlaams-Nederlandse grensregio, waarin tien partners zich inzetten voor een duurzame aanpak van de industriële proceswaterketen. ‘IMPROVED’ staat voor ‘Integrale Mobiele PROceswaterunit Voor een Economische Delta'. Voor actueel nieuws en informatie: www.improvedwater.eu

IMPROVED wordt gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. De Europese Commissie stelt via het Interreg-programma 2014-2020 ruim 152 miljoen euro ter beschikking uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor grensoverschrijdende samenwerking, die innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio versterkt en bevordert. Hiervoor werd door een partnerschap van Vlaanderen en Nederland en de 5 Vlaamse en de 3 zuidelijke Nederlandse provincies een programma ontwikkeld om te investeren in slimme, duurzame en inclusieve groei. Meer informatie: www.grensregio.eu

IMPROVED mobiele onderzoeksinstallatie

improved yara2De mobiele onderzoeksinstallatie van IMPROVED werd van september 2017 tot april 2018 ingezet bij kunstmeststoffabrikant Yara Sluiskil. De testen van de twee condensaatstromen bij Yara zijn inmiddels afgerond en de eerste resultaten zijn opgenomen in het Dossier Waterhergebruik van het Aquarama magazine. Per jaar gebruikt Yara ongeveer 3,8 miljoen kuub oppervlaktewater uit de Biesboschregio en grondwater vanuit een waterwingebied op het grondgebied van Sint Jansteen. Yara wil het water zo effectief mogelijk hergebruiken door ook de stikstofcomponenten – ammonium, nitraat en MDEA – terug te winnen en te hergebruiken.

De hele onderzoeksinstallatie is inmiddels verplaatst naar BASF in Antwerpen. Momenteel maakt BASF gebruik van ionuitwisseling om Biesbosch water te zuiveren tot gedemineraliseerd water. In de containers van de mobiele waterzuiveringsinstallatie zullen zeven verschillende waterbehandelingstechnieken op het Biesbosch water getest word, om zo de beste waterzuiveringsmethode te vinden.

Meer informatie
Nieuwsbericht en Dossier Waterhergebruik: IMPROVED testinstallatie bij Yara en BASF

SKIW deelt kennis vanuit IMPROVED met haar achterban

banner improvedSKIW is partner in het IMPROVED project. In dit kader besteedt SKIW tijdens haar bijeenkomsten aandacht aan het project, zodat nieuwe kennis en ontwikkelingen vanuit het project gedeeld worden met alle deelnemers. Daartoe nodigt SKIW regelmatig de projectleiding uit om aandacht te geven aan de vorderingen van het project, zoals tijdens:

Tevens wordt, zodra er relevant nieuws is voor de achterban, dit op de website geplaatst. Daar waar mogelijk worden verbindingen gelegd met geïnteresseerde partijen, zoals bijvoorbeeld met leden van VEMW.
SKIW participeert in dit project om nieuwe technologie en kennis uit dit project sneller op de markt te krijgen en beschikbaar te maken voor de Nederlandse watersector en industriële eindgebruikers. Zo faciliteert SKIW dat industriële bedrijven beter de overgang kunnen maken naar efficiënt gebruik van nieuwe bronnen en technologie voor proceswaterzuivering, zodat de waterhuishouding van bedrijven een stuk duurzamer zal worden.
 
WS2016 de IMPROVED aanpak1712 koelwaterdag improved
 

Achtergrond

Voor de chemische industrie in de Zeeuwse, Gentse en Antwerpse zeehavens is water een cruciale grondstof. De (chemische) industrie vertegenwoordigt een zeer belangrijke economische activiteit in deze havens, maar ze wordt steeds meer geconfronteerd met waterproblematiek zoals o.a. een dalende voorraad van zoet water. De sleutel tot een duurzamer watergebruik ligt dan ook in aanzienlijke mate bij de grootschalige chemische industrie in de havengebieden.

Nieuwe bronnen, zoals industrieel afvalwater-effluent, worden steeds vaker gebruikt als alternatieve bron voor proceswater. Echter deze nieuwe waterbronnen hebben een zeer dynamische waterkwaliteit, en er wordt nog weinig een link gelegd tussen de beoogde kwaliteit van het proceswater en de dynamische kwaliteit van de bronnen waaruit dit gemaakt wordt.

Interreg project IMPROVED
IMPROVED is het Interreg project in de Vlaams-Nederlandse grens regio, voor onderzoek naar proceswaterzuivering met verschillende waterbronnen. Een onderzoekstructuur wordt opgebouwd, en een pilotinstallatie wordt ontwikkeld en getest op locatie bij diverse grote industriële bedrijven. Het project werkt aan betere afstemming tussen de dynamische waterkwaliteit, de proceswaterbereiding, de procesvoering en de gewenste kwaliteit van het proceswater (“water-fit-for-use”).

Technologie ontwikkeling en mobiele pilot-installatie
IMPROVED onderzoekt of het mogelijk is om alternatieve waterbronnen, zoals brak water en afvalwater, op te werken tot proceswater van de juiste kwaliteit. Door deze juiste eindkwaliteit experimenteel vast te leggen, kan éénduidig aangetoond worden welke bronnen mogelijk zijn, en welke zuivering daarvoor nodig is. Als het onderzoek slaagt, kan de waterkringloop beter gesloten worden en vermindert de zoetwatervraag van de industrie.

Het onderzoekstraject loopt drie jaar. In het eerste jaar is een mobiele pilot-installatie ontworpen en gebouwd. De jaren erna worden gebruikt om verschillende technologische watervragen te behandelen door de installatie op locatie in te zetten bij een aantal chemische bedrijven.

Deze installatie moet de chemische bedrijven in staat gaan stellen om een integraal waterbeheer rond hun eigen site te ontwikkelen, al of niet met de hulp van een proceswaterleverancier.

Betrokkenheid van SKIW
SKIW participeert in dit project, om de nieuwe technologie en kennis uit dit project sneller op de markt te krijgen en beschikbaar te maken voor de Nederlandse watersector en industriële eindgebruikers. Voor Vlaanderen participeert het Vlaamse Kenniscentrum Water (Vlakwa). Zo faciliteert SKIW dat industriële bedrijven beter de overgang kunnen maken naar efficiënt gebruik van nieuwe bronnen en technologie voor proceswaterzuivering, zodat de waterhuishouding van bedrijven een stuk duurzamer zal worden.

Contact en informatie

  • IMPROVED Industrial Water Use: IMPROVEDwater.eu
  • IMPROVED in de grensregio: Grensregio.eu | IMPROVED
  • Project periode: Innovatie project 01.01.2016 – 31.12.2018
  • Deelnemende partijen: Universiteit Gent, BASF Antwerpen, Dow Benelux, Yara, Vlakwa (Vlaams Kenniscentrum Water), SKIW (Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie), IEC, HZ Vlissingen, Cleantech Flanders en Evides Industriewater
  • Contactpersoon namens SKIW: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.